EkspertiVytautas Virbickas   –   Psihologs-konsultants ar 15 gadu darba stāžu LR spēka struktūrās, pārzina šos stāvokļus nevis teorētiski, bet gan no savas personīgās un darba ar karavīriem un viņu reabilitāciju pieredzes. Psiholoģijas maģistrs, psiholoģisko pētījumu speciālists personības psiholoģijas jomā, eksperts psihotehnikas jomā, plaša spektra programmas „Psiholoģiskais fitness” autors un izstrādātājs, Rīgas starptautiskās ekonomikas biznesa administrēšanas akadēmijas pasniedzējs, praktisko semināru autors un vadītājs.
DMITRIJS KALNIŅŠ–BERGS    Konsultants un treneris, pakalpojumu vadības, pārdošanas un mārketinga, klientu apkalpošanas vadības eksperts:

Mārketinga stratēģijas un plāni, klientu apkalpošanas un pārdošanas standarti, iekšējā komunikācija, grupu un individuālās apmācības. Klientu un darbinieku viedokļa pētījumi, darba kvalitātes novērtējums (t.sk. mystery shopper, novērošana u.c.). Biznesa ideju ģenerēšana un attīstīšana, projektu komandu atlase un vadība, vadības procesu izstrāde un audits. 15+ gadu pieredze mārketinga un pārdošanas, apmācību, izpētes, konsultāciju un audita projektu īstenošanā, t.sk., vadošajos Latvijas un starptautiskos uzņēmumos. Know House valdes priekšsēdētājs.


Līdz reģistrācijas beigām palikušas

Atvērtais ekspertu klubs Biznesa-vasara 02.12.2014

Gribu piedalīties!

connect.use.share   

 .